Місія. Мета. Завдання

Місія КНП «Одеська обласна психіатрична лікарня №2» ООР відображає загальну місію психіатричної служби на регіональному рівні, а саме надання спеціалізованих медичних послуг місцевим мешканцям на високому та безпечному рівні.

Крім того, КНП «Одеська обласна психіатрична лікарня №2» ООР в майбутньому бачить себе високопрофесійною, фінансово стабільною та незалежною лікарнею, яка надає якісні послуги своїм пацієнтам.

З метою забезпечення ефективної адаптації до нової системи фінансування та нових умов надання медичних послуг після медичної реформи в 2020 році, для КНП «Одеська обласна психіатрична лікарня №2» ООР загалом, було обрано наступні ключові стратегічні напрямки:

 • Забезпечення високого рівня безпеки та доступності послуг;
 • Підвищення рівня задоволення пацієнтів;
 • Оптимізація діяльності лікарні.

Програма розвитку лікувальної діяльності

Покращення якості надання стаціонарної психіатричної допомоги мешканцям регіону, здійснювати за рахунок впровадження новітніх технологій в діагностиці та лікуванні, контролю за якістю надання послуг.

Основними завданнями у реалізації статутних повноважень вважаємо надання якісних послуг у найнебезпечніших та найкомфортніших умовах що повинно постійно підкріплюватися постійним підвищенням професійного рівня персоналу, ефективними системами управління та контролю якості надання послуг.

Планується зменшити показники первинної інвалідності та довготривалого лікування за рахунок використання найефективніших підходів в лікуванні психічно хворих з використання впроваджених доказових моделей надання допомоги, більш активного використання не медикаментозних методів лікування (психотерапії, психологічної корекції, реабілітації).

Планується продовжити роботу щодо впровадження нових форм надання стаціонарної психіатричної допомоги, і виконання заходів щодо зменшення стигматизації душевнохворих. Лікування хворих по типу денного стаціонару застосовувати не тільки у відділеннях з непсихотичними формами захворювань, дитячому відділенні, а й в загально психіатричних відділеннях. Розгортання палат для спільного перебування батьків з дітьми в дитячому відділені, де створені всі необхідні умови, значно поліпшить можливості госпіталізації багатьох пацієнтів дитячого віку. В рамках реалізації соціально-відповідальної стратегії, маємо намір облаштувати по декілька ліжок в кожному відділені для соціально-невлаштованих осіб та осіб які опинились в складної життєвої ситуації. В відділеннях межових станів і психо-наркологічному відділенні функціонують палати для учасників АТО і ліквідаторів аварії на ЧС.

З урахуванням зростаючих потреб населення в наданні певних видів медичних послуг, на базі існуючих приміщень лікарні, на госпрозрахунковій основі, плануємо відкрити (розгорнути) відділення (палати) по догляду (довгостроковому лікуванню) пацієнтів геронтологічного профілю. Даний вид медичної допомоги міг би надаватися не тільки мешканцям прикріплених районів області, а й пацієнтам з інших районів. Також можливе розгортання інших відділень (сестринського догляду, відділення реабілітації для душевнохворих з довготривалим перебігом та лікування хворих наркологічного профілю за умови планової госпіталізації на госпрозрахункових умовах).

Взяли для себе та плануємо вдосконалюватися за наступними критеріями якості (по А. Donabedian, 1990):

 • Адекватність медичної допомоги: відповідність наданої пацієнтові медичної допомоги сучасним нормам.
 • Безпека процесу лікування: гарантії безпеки та відсутності шкідливих впливів на пацієнта в медичній організації.
 • Дієвість медичної допомоги: відповідність наданої медичної допомоги тим завданням, які були поставлені.
 • Доступність медичної допомоги: можливість отримання необхідної медичної допомоги в необхідні терміни.
 • Законність: відповідність соціальним перевагам, вираженим в законах, нормах, правилах і етичних принципах.
 • Спадкоємність: медичної допомоги: координація медичної допомоги, що надається пацієнту в різний час, різними фахівцями і різними установами охорони здоров’я.
 • Прийнятність: відповідність наданої допомоги очікуванням, побажанням і надіям пацієнтів та їхніх родичів.
 • Орієнтованість на пацієнта: участь пацієнта і його близьких в процесі прийняття рішень, що відносяться до його здоров’ю, а також задоволеність медичною допомогою.
 • Своєчасність медичної допомоги: надання медичної допомоги тоді, коли це необхідно пацієнтові.
 • Справедливість, неупередженість: дотримання принципів обґрунтованості та законності при розподілі медичної допомоги і пільг серед населення.
 • Ефективність медичної допомоги: досягнення запланованих результатів медичної допомоги з мінімальними витратами, зусиллями і витратами.