Послуги

 • Діагностика психічних розладів у дітей та дорослих
 • Лікування гострих психотичних епізодів
 • Лікування загострень хронічних психічних захворювань
 • Лікування афективних розладів, депресій, маній, біполярних афективних розладів
 • Лікування розладів адаптації, реакцій на стрес, посттравматичних стресових розладів (ПТСР), обсесивно-компульсивних розладів, конверсійних розладів, нав’язливих станів, генералізованих тривожних розладів, панічних атак, змішаних тривожно-депресивних розладів та ін.
 • Лікування органічних психічних розладів
 • Лікування епілепсії та психічних розладів у хворих на епілепсію
 • Лікування усіх видів залежностей та їх ускладнень (гострої інтоксикації легкого та середнього ступеню, абстинентного синдрому, делірію та ін.
 • Лікування деменцій
 • Лікування психічних розладів у дітей ( затримка психічного розвитку, розумова відсталість, поведінкові розлади у дітей, розлади спектру аутизму)
 • Психологічне та психотерапевтичне консультування
 • Лабораторна діагностика (загальні клінічні аналізи, гепатити, бак.діагностика)
 • Функціональна діагностика (ЕЕГ, РЕГ, ЕКГ)
 • Фізіотерапевтичні процедури (магніто-терапія, електрофорез, УВЧ, іонофорез, дарсонваль, електросон
 • Експертиза тимчасової непрацездатності, видача лікарняних листів
 • Обстеження щодо визначення ступеню стійкої втрати працездатності, підготовка документів на МСЕК, ЛКК для МСЕК.
 • Обстеження та лікування хворих у примусовому порядку за рішеннями суду (примусова госпіталізація ст. 14 Закону України «Про психіатричну допомогу», примусове лікування призначене хворим які скоїли кримінальні злочини
 • Обстеження допризовників за направленнями райвійськкоматів
 • Обстеження для вирішення питання про можливість перебування у будинку інтернаті для психічнохворих
 • Паліативна допомога дорослим та дітям